Tietosuojaseloste

Tämä on Sovelluskehittäjät Ryhmän (Identoi Oy) tietosuojalain (5.12.2018/1050) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. Laadittu 21.2.2019.

REKISTERINPITÄJÄ

Sovelluskehittäjät Ryhmä (Identoi Oy)
Yrittipellontie 1 D 4. krs.
90230, Oulu

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Sakari Vaara, sakari.vaara@sovelluskehittäjät.fi

REKISTERIN NIMI

Sovelluskehittäjät suoramarkkinointirekisteri.

VERKKOPALVELUN KÄYTTÄJÄREKISTERI JA REKISTERI YHTEISTYÖKUMPPANEISTA

Tämä seloste kertoo, mitä tietoja Sovelluskehittäjät Ryhmän yhteistyökumppaneista, yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä Sovelluskehittäjät Ryhmän sivuilla käyvistä kerätään, ja miten tietoja hyödynnetään.

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ, TIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÖ

Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Lomakkeiden kautta verkkopalveluissa kävijän suostumuksella tallennettavia tietoja (nimi ja yhteystiedot) käytetään vain kommunikointiin lähettäjän kanssa. Sovelluskehittäjät Ryhmä ei luovuta keräämiään tietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaisten niin vaatiessa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja liikesuhteen ylläpito. 

REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluun.

TIETOJEN TARKISTUS, POISTAMINEN JA KIELTO-OIKEUS

Jokaisella tietonsa antaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Sovelluskehittäjät Ryhmälle. Sovelluskehittäjät Ryhmä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Sovelluskehittäjät Ryhmä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai liikesuhteen päättyessä.

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

EVÄSTEET

Sovelluskehittäjät Ryhmä käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeitä käytetään suurimmassa osassa verkkosivuja. Evästeet toimivat takaamalla tietyn palvelun verkkosivuilla vierailijoille. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

Tämä verkkosivusto käyttää HubSpot -markkinointiautomaatiojärjestelmää. HubSpot käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme. Käytämme näillä evästeillä kerättyjä tietoja raporttien koostamiseen, apuna sivuston parantamisessa sekä markkinointimme tukena. Tutustu HubSpotin tietosuojalausekkeeseen tästä.

Lisäksi verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat kolmannen osapuolen palvelut:
* Google
* Google Analytics
* Google Tag Manager
* Facebook
* LinkedIn
* YouTube

Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. Jos poistat evästeet käytöstä tällä sivustolla, osa palveluista tai sivun osista ei välttämättä toimi oikein.