TIIMI
Home

TIIMI

Sakari Vaara Sovelluskehittäjä

SAKARI VAARA

Toimitusjohtaja,
sovelluskehittäjä
p. +358 40 553 9347
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

Kari-1

KARI MIETTINEN

Liiketoimintajohtaja,
sovelluskehittäjä
p. +358 50 067 5165
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

Pentti Timonen Sovelluskehittäjä

PENTTI TIMONEN

Hallituksen jäsen,
sovelluskehittäjä

etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi


Jyri Annunen Sovelluskehittäjä

JYRI ANNUNEN

Sovelluskehittäjä

etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

 

SZABOLCS EGRI Sovelluskehittäjä

SZABOLCS EGRI

Sovelluskehittäjä

etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

Mikko Häyrynen Sovelluskehittäjä

MIKKO HÄYRYNEN

Sovelluskehittäjä

etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

Jari Jacobson Sovelluskehittäjä

JARI JACOBSON

Sovelluskehittäjä
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

Mikko Joensuu Sovelluskehittäjä

MIKKO JOENSUU

Sovelluskehittäjä
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

Matti Sangi Sovelluskehittäjä

MATTI SANGI

Sovelluskehittäjä
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

timo_kauppinen

TIMO KAUPPINEN

Sovelluskehittäjä
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

Tarmo Kortet Sovelluskehittäjä

TARMO KORTET

Sovelluskehittäjä
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

SAMI PYY

Sovelluskehittäjä
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

Erkki Lohiniva Sovelluskehittäjä

ERKKI LOHINIVA

Sovelluskehittäjä,
Toimitusjohtaja iSoft.ai Oy
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi
p. +358 40 514 9451

MARKO_ARFFMAN_Projektipaallikko-3

MARKO ARFFMAN

Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

JARNO_JOLKIN_Sovelluskehittaja-2

JARNO JOLKIN

Sovelluskehittäjä
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi

JOONAS_KOPSALA_Sovelluskehittaja-2

JOONAS KOPSALA

Sovelluskehittäjä
etunimi.sukunimi@sovelluskehittajat.fi