Home

CASE THERMISOL

Thermisol Oy valmistaa ja myy muovipohjaisia lämmöneristeitä rakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin. Yritys toimii maanlaajuisesti kahdella tehtaallaan Sastamalassa ja Rovaniemellä. Vuoden 2016 alussa ryhdyimme suunnittelemaan Thermisolille Celesta-sovellukseemme pohjautuvaa reaaliaikaista tuotannonraportointijärjestelmää, joka toimii osana heidän tuotannonsuunnittelujärjestelmäänsä.

”Celesta on muokattu osaksi omaa järjestelmäämme ja viimeisimmät käyttöönotot liittyen tuotannon raportointiin tehtiin toukokuussa 2018. Niiden toimintojen käyttöaste, joissa Celesta on mukana, on tällä hetkellä n. 90 %, mikä on näinkin lyhyellä aikajaksolla hyvä tulos.” kertoo Thermisol Oy:n logistiikka- ja IT-päällikkö Jani Frantsila.

Thermisolin tehtaalle rakennettiin wlan-verkko sekä Celestan käyttöä varten että tulevia tuotantoprojekteja silmällä pitäen. ”Jokaisella työpisteellä on oma Android-pohjainen mobiililaite. Celesta Plania käytämme järjestelmän hallintaan ja Celesta Mobiilia raportointiin. Celestan integrointi osaksi omaa tuotannonsuunnittelujärjestelmäämme on tuonut kaivattua helppoutta, nopeutta sekä reaaliaikaisuutta  tuotannon raportointiin. Myös tavaran lähettämisessä tuotteiden reaaliaikainen seurattavuus on helpottanut päivittäistä toimintaa.”

Yleisesti ottaen Celestan käyttöönotto on sujunut hyvin, joka on näkynyt myös Thermisolin työntekijöiden tyytyväisyytenä.

”Työntekijämme ovat olleet tyytyväisiä uuteen järjestelmään, sillä se nopeuttaa ja helpottaa päivittäistä raportointityötä. Sovelluskehittäjät Ryhmään kuuluvan Identoin kanssa on ryhdytty suunnittelemaan jatkoyhteistyötä myös muiden toimintojen osalta.” toteaa Frantsila.

http://www.thermisol.fi/

 

”Työntekijämme ovat olleet tyytyväisiä uuteen järjestelmään, sillä se nopeuttaa ja helpottaa päivittäistä raportointityötä. Sovelluskehittäjät Ryhmään kuuluvan Identoin kanssa on ryhdytty suunnittelemaan jatkoyhteistyötä myös muiden toimintojen osalta.

Jani Frantsila, logistiikka ja IT-päällikkö, ThermiSol