Home

CASE FENIX MARIN

Tuotannonohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä moottoriveneiden sopimusvalmistajan tuotantoon

Moottoriveneiden sopimusvalmistaja Fenix Marin Oy käyttää Sovelluskehittäjät Ryhmään kuuluvan Identoin kehittämää tuotannonohjaus- ja laadunvarmistusratkaisua, joka on tehostanut heidän tuotantoaan ja helpottanut laadunvalvontaa merkittävästi. Yamarin, Yamarin Cross ja Silver Z-sarjan veneet valmistetaan Fenix Marinin Valkeakosken tehtaalla, jossa Identoin kehittämä ratkaisu on käytössä.

Tuotannonohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä on ollut Fenix Marinilla käytössä nyt kahden vuoden ajan.

”Tutustuimme useisiin kaupallisiin tuotannonohjausjärjestelmiin, mutta ne olivat liian massiivisia, eivätkä sopineet meidän tuotantoomme. Identoi rakensi meille yksinkertaisemman, juuri Fenix Marinin tuotantoon räätälöidyn tuotannonohjaussovelluksen”, kertoo Fenix Marinin tuotantopäällikkö Juha Santamäki.

Manuaalisesta kirjaamisesta keskitettyyn hallintaan

Ennen nykyistä tuotannonohjausjärjestelmää Fenix Marinin tuotannossa valmistusvaiheiden seuranta ja dokumentointi kirjattiin manuaalisesti erilaisille paperilomakkeille, vihkoihin ja kuvina muistikorteille. Uuden järjestelmän ideana oli ennen kaikkea poistaa kaikki paperilla käsittely. Tiedot olivat hajallaan, ja tarvitun tiedon löytäminen jälkikäteen oli työlästä.

Identoin kehittämässä tuotannonohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmässä tuotantoa ohjaa käytännönläheisesti erilaiset detaljoidut tarkastuslistat, joihin työvaiheet merkitään tehdyiksi, niistä kerättävä data tallennetaan keskitetysti ja vaiheilta tarvittavat valokuvat tallentuvat johdonmukaisesti. Järjestelmä pakottaa noudattamaan työvaiheiden annettua järjestystä ja tallentamaan mm. tarvittavat kuvat. Mikään oleellinen tieto tai tarkastuspiste ei pääse unohtumaan inhimillisen virheen myötä.

Lopputarkastuksessa voidaan helposti hyödyntää kaikkea kerättyä tietoa ja huomioida mahdolliset poikkeamat. Järjestelmästä saadaan tulostettua tai tallennettua venekortti, joka kertoo veneen valmistushistorian.

Vakaa ja käyttäjäystävällinen sovellus

Tuotannossa järjestelmän käyttö sujuu helposti ja joustavasti Android-tableteilla tai työntekijöiden omilla puhelimilla, joihin on ladattu tuotannonohjaussovellus. Järjestelmä on ollut erittäin vakaa käytössä, ja mobiiliyhteydet tuotantohallissa ovat toimineet moitteetta. Järjestelmä on otettu vastaan erittäin hyvin ja ilman muutosvastarintaa, sillä se helpottaa, yksinkertaistaa ja varmistaa tuotannon työtä merkittävästi.

Nyt käytössä oleva järjestelmää on tarkoitus kehittää edelleen ja laajentaa mm. tuotannon suunnittelun, ostojen ehdotusten sekä varaston hallinnan toimintoihin. 

”Pidän siitä, että järjestelmä on joustava, ja se on räätälöity meitä varten. Se on juuri sellainen mitä tarvitsemme.”

Juha Santamäki, Tuotantopäällikkö, Fenix Marin Oy
fenixmarin_logo